อกุศล-

Значения слова в тайском толковом словаре

 • อะกุสน, อะกุสนละ-

  ว.

  ชั่ว, ไม่ดี, ไม่เป็นมงคล.

  (ส.; ป. อกุสล).

 • อะกุสน, อะกุสนละ-

  น.

  สิ่งที่ไม่ดี, บาป.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. อกุศล- (RID) pref.
  • unmeritorious
  • bad