อกเต่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    เรียกสิ่งที่มีลักษณะแบนแฟบอย่างอกของเต่า.