องควิทยา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • องคะ-

    น.

    ความรู้เรื่องลักษณะดีชั่วปรากฏตามร่างกาย.

    (ส.; ป. องฺควิชฺชา).