องคุลี
Классификатор: นิ้ว

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  นิ้วมือ

  (ป., ส.).

 • ชื่อมาตราวัดแต่โบราณ ยาวเท่ากับข้อปลายของนิ้วกลาง.

  (ป., ส.).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. องคุลี n.
  • finger
 2. องคุลี n.
  • unit of length equal to the width of a knuckle