องค์

Значения слова в тайском толковом словаре

 • องคะ-

  น.

  ส่วนของร่างกาย, อวัยวะ, (ราชา) ตัว (ใช้แก่หม่อมเจ้า) เช่น รู้สึกองค์ แต่งองค์

  (ป., ส. องฺค).

 • ส่วนย่อยที่เป็นองค์ประกอบ เช่น มรรคมีองค์ ๘

  (ป., ส. องฺค).

 • ในราชาศัพท์ใช้เป็นลักษณนามเรียกอวัยวะ สิ่งของ หรือคำพูด เป็นต้น ของกษัตริย์หรือเจ้านาย เช่น พระทนต์ ๑ องค์ (ฟัน ๑ ซี่) พระสุพรรณภาชน์ ๑ องค์ พระศรี ๑ องค์ (หมาก ๑ คำ) พระที่นั่ง ๑ องค์ พระบรมราโชวาท ๒ องค์

  (ป., ส. องฺค).

 • ลักษณนามใช้เรียกสิ่งที่เคารพบูชาบางอย่างในทางศาสนา เช่น พระพุทธรูป ๑ องค์ พระเจดีย์ ๒ องค์, (ปาก) ลักษณนามใช้เรียกภิกษุสามเณร เช่น ภิกษุ ๑ องค์.

  (ป., ส. องฺค).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. องค์ n.
  • body
  • organization
 2. องค์ n.
  • organ
  • element
  • constituent
  • factor
  • member
  • part
 3. องค์ (CLASS) n.
  • [classif.: Buddha statues, holy persons, priests, royal persons]