อง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    คำนำหน้านามของบุคคลซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ญวน เช่น องเชียงสือ องเชียงชุน, คำนำหน้าสมณศักดิ์พระสงฆ์อนัมนิกายชั้นปลัดขวาปลัดซ้ายและพระคณานุกรม เช่น องสรภาณมธุรส องสุตบทบวร.

    (ญ.).

Пример перевода на английский язык

- He'll slip through our fingers.
- เขาจะลื่นผ่านนิ้วมือข​​องเรา