อดตาหลับขับตานอน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    สู้ทนอดนอน.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. อดตาหลับขับตานอน v.
    • go without sleep