1
2 ฮกเกี้ยน
3 ฮด
4 ฮวงซุ้ย
5 ฮวน
6 ฮวบ
7 ฮวบฮาบ
8 ฮอกกี้
9 ฮอด
10 ฮอมดง
11 ฮอร์โมน
12 ฮอลันดา
13 ฮอลแลนด์
14 ฮะ
15 ฮะฮ้าย
16 ฮะเบสสมอ
17 ฮะเรียสมอ
18 ฮะเรียโซ่สมอ
19 ฮะเฮ้ย
20 ฮะไฮ้
21 ฮัก
22 ฮัก ๆ
23 ฮังเล
24 ฮัจญะฮ์
25 ฮัจญี
26 ฮัจญ์
27 ฮั่น
28 ฮั้ว
29 ฮา
30 ฮาป่า
31 ฮาม
32 ฮาห์เนียม
33 ฮาเร็ม
34 ฮิจเราะห์
35 ฮินดู
36 ฮิปโปโปเตมัส
37 ฮิปโปโปเตมัสแคระ
38 ฮิสทีเรีย
39 ฮีเลียม
40 ฮึ
41 ฮึก
42 ฮึกหาญ
43 ฮึกห้าว
44 ฮึกฮัก
45 ฮึกเหิม
46 ฮึกโหม
47 ฮึด
48 ฮึดฮัด
49 ฮึย
50 ฮึย ๆ
51 ฮึ่ม
52 ฮึ่ย
53 ฮืดฮาด
54 ฮือ
55 ฮือ ๆ
56 ฮื่อ
57 ฮื่อฉี่
58 ฮื่อแซ
59 ฮื้อ
60 ฮุด
61 ฮุบ
62 ฮุยเลฮุย
63 ฮูก
64 ฮูม
65 ฮู้
66 ฮ่อ
67 ฮ่อม
68 ฮ่อมดง
69 ฮ่อมเมือง
70 ฮ่อยจ๊อ
71 ฮ่างหลวง
72 ฮ้วนหมู
73 ฮ้อ
74 ฮ้า
75 ฮ้าเฮ้ย
76 ฮ้าไฮ้
77 เฮ
78 เฮกตาร์
79 เฮกโตกรัม
80 เฮกโตลิตร
81 เฮกโตเมตร
82 เฮง
83 เฮงซวย
84 เฮย
85 เฮละโล
86 เฮลิคอปเตอร์
87 เฮอ
88 เฮอริเคน
89 เฮฮา
90 เฮิรตซ์
91 เฮี้ยน
92 เฮี้ยบ
93 เฮี้ยว
94 เฮือก
95 เฮือก ๆ
96 เฮือกสุดท้าย
97 เฮือน
98 เฮโมโกลบิน
99 เฮโรอีน
100 เฮโล

Примечание: — есть определения в тайском толковом словаре (на тайском языке), RU — есть перевод на русский язык.

Количество слов переведенных на русский: 1