กระบือเจ็ดตัว

ความหมายของคำ

  • น.

    ชื่อไม้พุ่มชนิด Excoecaria cochinchinensis Lour. ในวงศ์ Euphorbiaceae สูง ๑-๒ เมตร ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีแดงเลือดหมู ใช้ทำยาได้, ลิ้นกระบือ ก็เรียก, จันทบุรีเรียก ใบท้องแดง.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. กระบือเจ็ดตัว (RID,BOTA) n.
    • Excoecaria cochinchinensis
เรียนภาษาอังกฤษ