กระยาสารท
ลักษณนาม: ชิ้น

ความหมายของคำ

  • -สาด

    น.

    ขนมทำด้วยถั่วงาและข้าวเม่าข้าวตอกกวนกับนํ้าตาล แต่เดิมนิยมทำเฉพาะในเทศกาลสารท.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. กระยาสารท (RID,CULINA) n.
    • Thai sweet cereal bar
เรียนภาษาอังกฤษ