กระแสเสียง

คำแปลรัสเซีย

เปิด 37

ความหมายของคำ

 • น.

  เสียงที่แล่นไป, นํ้าเสียง.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. กระแสเสียง (RID) n.
  • noise
  • intonation
  • tone
  • sound
  • voice
เรียนภาษาอังกฤษ