กริว

คำแปลรัสเซีย

เปิด 39

ความหมายของคำ

 • กฺริว

  น.

  เต่า เช่น เขียนกริวขึ้นขี่ที่ต้นคอ (ขุนช้างขุนแผน), จริว หรือ ตริว ก็ว่า. (ดู ตะพาบ ๑, ตะพาบน้ำ).

 • กฺริว

  ว.

  เกรียว, เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลาย ๆ เสียง, เช่น บางหมู่ก็กริวเกริ่น (ม. ฉันท์ มหาพน).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. กริว (RID) n.
  turtle
 2. กริว (RID) adv.
  uproariously
เรียนภาษาอังกฤษ