กริ้ว

คำแปลรัสเซีย

เปิด 40

ความหมายของคำ

 • กฺริ้ว

  ราชา

  ก.

  โกรธ, เคือง.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. กริ้ว (RID) v.
  • get angry (with)
  • become cross (with)
  • be annoyed