กริ้ว

คำแปลรัสเซีย

เปิด 39

ความหมายของคำ

 • กฺริ้ว

  ราชา

  ก.

  โกรธ, เคือง.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. กริ้ว (RID) v.
  get angry (with)
  become cross (with)
  be annoyed
เรียนภาษาอังกฤษ