กรีฑาภิรมย์

ความหมายของคำ

  • ว.

    น่ารื่นรมย์ยิ่งในกรีฑา, (โบ) ใช้ว่า กรีธาภิรมย์ ก็มี เช่น แห่งอรอาตมชายา อันกรีธาภิรมย์ (ม. คำหลวง ทศพร).