กล้องจุลทรรศน์
ลักษณนาม: ตัว กล้อง

คำแปลรัสเซีย

เปิด 43

ความหมายของคำ

  • น.

    กล้องขยายดูของเล็กให้เห็นเป็นของใหญ่.

    (อ. microscope).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. กล้องจุลทรรศน์ (EDUC,RID,SCIENTIA (bio),INSTRUM) n.
    • microscope
เรียนภาษาอังกฤษ