1 กระโดดข้ามรั้ว RU
2 การขจร RU
3 การขัดแย้งทางชนชั้น RU
4 การขับแยก RU
5 การประชุมขั้นสุดยอด RU
6 การสอบไล่ข้อเขียน RU
7 การเจรจาขั้นสูง RU
8 กำไลขอนหนึ่ง RU
9 RU
10 ขง
11 ขงจื๊อ
12 ขงจู๊ RU
13 ขจร RU
14 ขจรจบ
15 ขจอก
16 ขจัด RU
17 ขจัดขจาย
18 ขจาย RU
19 ขจาว
20 ขจิต RU
21 ขจิริด RU
22 ขจี RU
23 ขจุย RU
24 ขจ่าง RU
25 ขณะ RU
26 ขด RU
27 ขดตัว RU
28 ขดถวาย
29 ขดาน
30 ขดเหนี่ยวนำ RU
31 ขตอย
32 ขทิง
33 ขทึง
34 ขน RU
35 ขนของ RU
36 ขนขึ้น RU
37 ขนคอ RU
38 ขนคิ้ว RU
39 ขนง RU
40 ขนงเนื้อ
41 ขนชัน RU
42 ขนด RU
43 ขนดก RU
44 ขนดหาง RU
45 ขนตั้ง RU
46 ขนตา RU
47 ขนถ่าย RU
48 ขนทรายเข้าวัด
49 ขนน RU
50 ขนนก RU
51 ขนบ RU
52 ขนบธรรมเนียม RU
53 ขนบประเพณี RU
54 ขนบหิน RU
55 ขนพอง RU
56 ขนพองสยองเกล้า
57 ขนม RU
58 ขนมกง
59 ขนมกรุบกรอบ
60 ขนมขิง
61 ขนมขี้แมว
62 ขนมครก
63 ขนมคันหลาว
64 ขนมค้างคาว
65 ขนมจีน RU
66 ขนมจ้าง
67 ขนมดอกลำเจียก
68 ขนมทราย
69 ขนมนมเนย
70 ขนมปัง RU
71 ขนมปังหน้าหมู
72 ขนมผสมน้ำยา
73 ขนมผักกาด
74 ขนมฝรั่ง RU
75 ขนมฝรั่งกุฎีจีน
76 ขนมรังผึ้ง
77 ขนมรู ๆ
78 ขนมลำเจียก
79 ขนมสอดไส้
80 ขนมสะบัดงา
81 ขนมหวาน RU
82 ขนมหัวผักกาด
83 ขนมหูช้าง
84 ขนมเกลียว
85 ขนมเกล็ดปลากะโห้
86 ขนมเข่ง
87 ขนมเค้ก RU
88 ขนมเต่า
89 ขนมเทียน
90 ขนมเทียนนมสาว
91 ขนมเทียนสลัดงา
92 ขนมเทียนแก้ว
93 ขนมเทียนใบตองแห้ง
94 ขนมเบื้อง
95 ขนมเบื้องญวน
96 ขนมเบื้องไทย
97 ขนมเปีย
98 ขนมเปียก
99 ขนมเปียกปูน
100 ขนมเปียะ

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 1194