คมกริบ

คำแปลรัสเซีย

เปิด 39

ความหมายของคำ

  • ว.

    คมมาก

  • ฉลาดทันคน, เฉียบแหลม, ไหวทัน.