คำแปลรัสเซีย

เปิด 175

ความหมายของคำ

  • คอ

    พยัญชนะตัวที่ ๕ เรียกว่า ฅอ คน เป็นอักษรต่ำ ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. ฅ ((THA),ALPHA) n.
    • [fifth letter of the Thai alphabet]