1
2 งก
3 งก ๆ
4 งก ๆ เงิ่น ๆ
5 งกเงิ่น
6 งง
7 งงงวย
8 งงงัน
9 งงิด
10 งงเป็นไก่ตาแตก
11 งด
12 งดงาม
13 งดเว้น
14 งบ
15 งบดุล
16 งบประมาณ
17 งม
18 งมงาย
19 งมเข็มในมหาสมุทร
20 งมโข่ง
21 งวง
22 งวงช้าง
23 งวด
24 งวยงง
25 งอ
26 งอก
27 งอกงาม
28 งอกเงย
29 งอก่อ
30 งอก่องอขิง
31 งอขี้กล้อง
32 งอด
33 งอดน้ำ
34 งอดแงด
35 งอน
36 งอนง้อ
37 งอนหง่อ
38 งอนไถ
39 งอบ
40 งอม
41 งอมพระราม
42 งอมืองอตีน
43 งอมแงม
44 งอย
45 งอหาย
46 งอแง
47 งะ
48 งัก ๆ
49 งัง ๆ
50 งัด
51 งัดข้อ
52 งัน
53 งันงก
54 งับ
55 งับแง
56 งัว
57 งัวซัง
58 งัวเงีย
59 งัวเลีย
60 งั่ก
61 งั่ก ๆ
62 งั่ง
63 งั่ว
64 งา
65 งากำจาย
66 งาช้าง
67 งาตัด
68 งาน
69 งานการ
70 งานพิเศษ
71 งานสารบรรณ
72 งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย
73 งานอดิเรก
74 งาบ ๆ
75 งาม
76 งามงอน
77 งามหน้า
78 งามแงะ
79 งาย
80 งาลั่ว
81 งาสาน
82 งาเกก
83 งาเครือ
84 งาเนียม
85 งาแซง
86 งาไซ
87 งำ
88 งิ้ว
89 งีบ
90 งี่เง่า
91 งึก ๆ
92 งึน
93 งึม
94 งึมงำ
95 งุด
96 งุด ๆ
97 งุนงง
98 งุบ
99 งุบ ๆ
100 งุบงิบ

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 3