งัวเงีย

ความหมายของคำ

 • ก.

  อาการที่คนแรกตื่นยังง่วงอยู่.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. งัวเงีย (RID) v.
  • be dozy
  • be somnolent
  • be drowsy
  • be sleepy
 2. งัวเงีย adj.
  • sleepy
  • drowsy
เรียนภาษาอังกฤษ