งาเกก

ความหมายของคำ

  • น.

    เรียกงาช้างที่ปลายเฉออกไป.