เงียบกริบ

คำแปลรัสเซีย

เปิด 39

ความหมายของคำ

 • ก.

  เงียบสนิท.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. เงียบกริบ adv.
  dead silent
 2. เงียบกริบ adv.
  silently
  quietly
  reticently
  soundlessly
  still
เรียนภาษาอังกฤษ