จกอบ

ความหมายของคำ

  • จะกอบ

    โบ

    น.

    ภาษีสินค้าผ่านด่าน, ภาษีปากเรือ, จังกอบ ก็เรียก.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. จกอบ (RID) n.
    • port tax