จญ

ความหมายของคำ

 • โบ; กลอน

  ก.

  ประจญ, สู้รบ, เช่น คือนาคจญครุทธสรงง วิ่งเว้น (ยวนพ่าย).

  (ข. ชล่).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. จญ (RID) v.
  • fight
  • confront