จตุรงคพล

ความหมายของคำ

  • จะตุรงคะ-

    น.

    กองทัพมีกำลัง ๔ เหล่า คือ เหล่าช้าง เหล่ารถ เหล่าม้า เหล่าราบ

  • หมากรุก.