จตุรถ-

ความหมายของคำ

  • จะตุระถะ-

    ว.

    ที่ ๔ เช่น จตุรถาภรณ์.

    (ส.; ป. จตฺตถ).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. จตุรถ- (RID) pref.
    • fourth