จตุรพิธ

ความหมายของคำ

  • ว.

    มี ๔ อย่าง.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. จตุรพิธ (RID) adj.
    • four fold