จนชั้น

ความหมายของคำ

  • สัน.

    ที่สุดแต่.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. จนชั้น (RID) adj.
    • level
    • even