จมื่น

ความหมายของคำ

  • ดู หัวหมื่น.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู หัวหมื่น

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. จมื่น (RID) n.
    • officer of the royal household (doing the duty of the King's butler)