จรก

คำแปลรัสเซีย

เปิด 185

ความหมายของคำ

  • จะรก

    น.

    ผู้เที่ยวไป, ผู้เดินไป.

    (ป., ส.).