1
2 ฉก
3 ฉกจวัก
4 ฉกฉวย
5 ฉกชิง
6 ฉกรรจ์
7 ฉกรรจ์ลำเครื่อง
8 ฉกษัตริย์
9 ฉกาจ
10 ฉกาจฉกรรจ์
11 ฉกามาพจร
12 ฉกามาวจร
13 ฉง
14 ฉงน
15 ฉงาย
16 ฉทวาร
17 ฉทานศาลา
18 ฉทึง
19 ฉนวน
20 ฉนัง
21 ฉนาก
22 ฉนำ
23 ฉบบ
24 ฉบัง
25 ฉบัด
26 ฉบับ
27 ฉบับกระเป๋า
28 ฉพีสติม-
29 ฉม
30 ฉมบ
31 ฉมวก
32 ฉมวย
33 ฉมัง
34 ฉมัน
35 ฉมา
36 ฉมำ
37 ฉม่อง
38 ฉล
39 ฉลวย
40 ฉลวยฉลาด
41 ฉลอง
42 ฉลองพระกรน้อย
43 ฉลองพระบาท
44 ฉลองพระศอ
45 ฉลองพระหัตถ์
46 ฉลองพระองค์
47 ฉลองพระเนตร
48 ฉลองศรัทธา
49 ฉลององค์
50 ฉลองได
51 ฉลอม
52 ฉลอมท้ายญวน
53 ฉละ
54 ฉลัก
55 ฉลับ
56 ฉลาก
57 ฉลากบาง
58 ฉลาง
59 ฉลาด
60 ฉลาดเฉลียว
61 ฉลาดแกมโกง RU
62 ฉลาม
63 ฉลามเสือ
64 ฉลาย
65 ฉลิว
66 ฉลีก
67 ฉลุ
68 ฉลุกฉลวย
69 ฉลุลาย
70 ฉลู
71 ฉวย
72 ฉวยฉาบ
73 ฉวะ
74 ฉวัดเฉวียน
75 ฉวาง
76 ฉวี
77 ฉศก
78 ฉอก
79 ฉอด ๆ
80 ฉอเลาะ
81 ฉะ
82 ฉะกะ
83 ฉะฉาด
84 ฉะฉาน
85 ฉะฉี่
86 ฉะฉ่ำ
87 ฉะต้า
88 ฉะนั้น
89 ฉะนี้
90 ฉะหน้าโรง
91 ฉะอ้อน
92 ฉะเฉื่อย
93 ฉักกะ
94 ฉัฐ
95 ฉัด
96 ฉัตร
97 ฉัตร-
98 ฉัตรบรรณ
99 ฉัตรมงคล
100 ฉัตรสามชั้น

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 3