1
2 ญญ่าย
3 ญวน
4 ญวนหก
5 ญัตติ
6 ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
7 ญาณ
8 ญาณ-
9 ญาณวิทยา
10 ญาณศาสตร์
11 ญาติ
12 ญาติ-
13 ญาติกา
14 ญาติกาญาติโก
15 ญาติดี
16 ญาติธรรม
17 ญาติมิตร
18 ญาติสืบสายโลหิต
19 ญาติสืบสาโลหิต
20 ญาติโกโหติกา
21 ญิบ
22 ญี่
23 ญี่ปุ่น
24 เญยธรรม
25 ไญยธรรม

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย