ญญ่าย

ความหมายของคำ

  • ยะย่าย

    แบบ

    ว.

    แตกจากหมู่, กระจัดกระจาย, ในคำว่า หนีญญ่ายพ่ายจแจ้น (จารึกสยาม).