ญวนหก

ความหมายของคำ

  • น.

    การแสดงกายกรรมอย่างหนึ่ง.