ญาณ-

ความหมายของคำ

 • ยาน, ยานะ-, ยานนะ-

  น.

  ปัญญาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ.

  (ป.; ส. ชฺาน).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. ญาณ- pref.
  • wisdom
  • superior knowledge