ญาณ

คำแปลรัสเซีย

เปิด 251

ความหมายของคำ

 • ยาน, ยานะ-, ยานนะ-

  น.

  ปัญญาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ.

  (ป.; ส. ชฺาน).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. ญาณ (RID,RELIGIO (Buddha)) n.
  • sight
  • wisdom
  • vision
  • knowledge
  • insight
  • perception
  • real knowledge