ญาติดี

คำแปลรัสเซีย

เปิด 251

ความหมายของคำ

 • ก.

  ทำเป็นดีด้วย, ทำดีด้วย, เช่น เธอไม่ต้องมาญาติดีกับฉัน.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. ญาติดี (RID,FAMILIA) v.
  • be on friendly terms
  • be partners
  • be reconciled after estrangement
  • be on good terms (with)