ญาติโกโหติกา

ความหมายของคำ

 • ยาดติ-

  ปาก

  น.

  เหล่าเครือญาติ.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. ญาติโกโหติกา n.
  • the whole clan
  • all one's relatiuves