ญาติ-

ความหมายของคำ

  • ยาด, ยาติ-, ยาดติ-

    น.

    คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่.

    (ป.).