ญิบ

คำแปลรัสเซีย

เปิด 251

ความหมายของคำ

  • ว.

    สอง เช่น ญิบพัน ว่า สองพัน, หญิบ ก็ใช้.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. ญิบ (RID) X
    • two