ญี่

ความหมายของคำ

  • โบ

    น.

    สอง, เรียกลูกชายคนที่ ๒ ว่า ลูกญี่, คู่กับ ลูกหญิงคนที่ ๒ ว่า ลูกอี่.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. ญี่ (RID) n.
    • two
    • second son