1
2 ฑังสะ
3 ฑากะ
4 ฑาหก
5 ฑาหะ

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย