1
2 เฒ่า
3 เฒ่าหัวงู
4 เฒ่าแก่

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย