ดงดึก

คำแปลรัสเซีย

เปิด 253

ความหมายของคำ

  • น.

    ป่าลึกเข้าไปไกล.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. ดงดึก (RID,ENVIRON,NATURA,SILVA) n. exp.
    • deep forest
    • dark jungle