1 การตรวจพลทางอากาศ RU
2 กินน้ำแกงเต็มจาน RU
3 คนต่างหน้า RU
4 คนนี้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม RU
5 คุณยังไม่หายป่วยตราบใดฉันจะพักอยู่ที่มี่ตราบนั้น RU
6 คุณไปก่อนฉันจะไปต่างหาก RU
7 จรวดหลายตอน RU
8 จากต้นตอ RU
9 ฉันจะลงต่อรถราง RU
10 ฉันต้องการเก้าอี้ RU
11 ฉันได้มาแต่เขาไปแล้ว RU
12 ดำรงชีวิตอย่างตัวใครตัวมัน RU
13 ดีเต็มที่ RU
14 ดูตลาด RU
15 RU
16 ตก RU
17 ตกกระ RU
18 ตกกระไดพลอยโจน
19 ตกกล้า RU
20 ตกกะไดพลอยโจน RU
21 ตกขอบ RU
22 ตกขาว
23 ตกขุย
24 ตกข่าว
25 ตกข้าว
26 ตกคลัก RU
27 ตกคลั่ก
28 ตกค้าง
29 ตกงาน
30 ตกจั่น RU
31 ตกดอก RU
32 ตกดิน RU
33 ตกตะกอน
34 ตกตะลึง RU
35 ตกต่ำ RU
36 ตกถังข้าวสาร
37 ตกทอง
38 ตกทอด RU
39 ตกที่นั่ง
40 ตกท้องช้าง RU
41 ตกท้องสำเภา
42 ตกนรก RU
43 ตกนรกทั้งเป็น
44 ตกน้ำมัน
45 ตกน้ำไม่ว่าย
46 ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
47 ตกประหม่า RU
48 ตกปลอก
49 ตกปลัก RU
50 ตกปลา RU
51 ตกปากตกคำ RU
52 ตกผลึก
53 ตกผ้า
54 ตกพุ่มม่าย RU
55 ตกฟอง
56 ตกฟาก RU
57 ตกมัน
58 ตกมูก
59 ตกม้าตาย
60 ตกยาก RU
61 ตกรถ RU
62 ตกรอบ RU
63 ตกราง RU
64 ตกรางวัล
65 ตกลง RU
66 ตกลงใจ RU
67 ตกลึก
68 ตกลูก RU
69 ตกล่องปล่องชิ้น
70 ตกว่า RU
71 ตกศึก
72 ตกสนับ
73 ตกสะเก็ด RU
74 ตกหนัก RU
75 ตกหนังสือ
76 ตกหมก
77 ตกหลุม
78 ตกหลุมพราง
79 ตกหล่น
80 ตกอับ RU
81 ตกเขียว
82 ตกเครือ
83 ตกเงิน RU
84 ตกเนื้อตกใจ RU
85 ตกเบิก
86 ตกเบ็ด RU
87 ตกเป็น
88 ตกเป็นพับ
89 ตกเป็นเบี้ยล่าง
90 ตกเป็นเมืองขึ้น RU
91 ตกเป็นเหยื่อ RU
92 ตกเรือ RU
93 ตกเลือด RU
94 ตกแต่ง RU
95 ตกแสก RU
96 ตกใจ RU
97 ตกใต้เถรเทวทัต
98 ตกใน RU
99 ตง RU
100 ตงฉิน RU

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 1281