1
2 ตก
3 ตกกระ RU
4 ตกกระไดพลอยโจน
5 ตกกล้า RU
6 ตกขอบ
7 ตกขาว
8 ตกขุย
9 ตกข่าว
10 ตกข้าว
11 ตกคลัก
12 ตกคลั่ก
13 ตกค้าง
14 ตกงาน
15 ตกจั่น
16 ตกดิน
17 ตกตะกอน
18 ตกตะลึง
19 ตกต่ำ
20 ตกถังข้าวสาร
21 ตกทอง
22 ตกทอด
23 ตกที่นั่ง
24 ตกท้องช้าง
25 ตกท้องสำเภา
26 ตกนรกทั้งเป็น
27 ตกน้ำมัน
28 ตกน้ำไม่ว่าย
29 ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
30 ตกประหม่า
31 ตกปลอก
32 ตกปลัก
33 ตกปากตกคำ
34 ตกผลึก
35 ตกผ้า
36 ตกพุ่มม่าย
37 ตกฟอง
38 ตกฟาก
39 ตกมัน
40 ตกมูก
41 ตกม้าตาย
42 ตกยาก
43 ตกรางวัล
44 ตกลง
45 ตกลึก
46 ตกลูก
47 ตกล่องปล่องชิ้น
48 ตกว่า
49 ตกศึก
50 ตกสนับ
51 ตกสะเก็ด
52 ตกหนัก
53 ตกหนังสือ
54 ตกหมก
55 ตกหลุม
56 ตกหลุมพราง
57 ตกหล่น
58 ตกอับ
59 ตกเขียว
60 ตกเครือ
61 ตกเบิก
62 ตกเบ็ด
63 ตกเป็น
64 ตกเป็นพับ
65 ตกเป็นเบี้ยล่าง
66 ตกเลือด
67 ตกแต่ง
68 ตกแสก
69 ตกใจ
70 ตกใต้เถรเทวทัต
71 ตกใน
72 ตง
73 ตงฉิน
74 ตงิด
75 ตงิด ๆ
76 ตงุ่น
77 ตจ-
78 ตจปัญจก-กรรมฐาน
79 ตจสาร
80 ตด
81 ตดหมูตดหมา
82 ตติย-
83 ตถาคต
84 ตน
85 ตนัย
86 ตนุ
87 ตนุมัชฌา
88 ตนุมัธยมา
89 ตนุมัธยา
90 ตบ
91 ตบตา
92 ตบมือ
93 ตบมือข้างเดียวไม่ดัง
94 ตบยุง
95 ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน
96 ตบหัวลูบหลัง
97 ตบะ
98 ตบะแตก
99 ตบเท้า
100 ตบแต่ง

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 9