ถด

ความหมายของคำ

 • ก.

  ขยับออกไปเล็กน้อย, กระถด ก็ว่า.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. ถด v.
  • stir
  • budge
  • move backwards
  • withdraw
  • retreat
  • shrink back
เรียนภาษาอังกฤษ