ถนัดขวา

ความหมายของคำ

  • ว.

    ที่ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือขวา.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. ถนัดขวา (RID) adj.
    • dexterous
    • right-handed
เรียนภาษาอังกฤษ