ถมปัด

ความหมายของคำ

  • น.

    ภาชนะทองแดงที่เคลือบนํ้ายาประสมด้วยลูกปัดป่นให้เป็นผงให้เป็นสีและลวดลายต่าง ๆ.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. ถมปัด (RID) n.
    • niello made on a copper base
เรียนภาษาอังกฤษ