ถลำถลาก

ความหมายของคำ

 • ว.

  พลั้ง ๆ พลาด ๆ (ใช้แก่กริยาพูด), ถลากถลำ ก็ว่า.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. ถลำถลาก v.
  • blunder
  • be heedless
  • be careless
  • be thoughtless
 2. ถลำถลาก (RID) adj.
  • careless
เรียนภาษาอังกฤษ