ถอดความ

ความหมายของคำ

  • ก.

    แปลให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้น.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. ถอดความ (RID) v.
    • paraphrase
    • summarize
เรียนภาษาอังกฤษ